Urlop ojcowski

Mężczyźni, którzy chcą zajmować się swoim dzieckiem po rodzie, mogą starać się o pozyskanie urlop macierzyński. Jest to możliwe dzięki zmianom w kodeksie pracy. Takie zapisy w kodeksie pracy mają na celu umożliwienie wyrównania szans kobiet i mężczyzn na naszym rynku prac, na którym dotychczas niestety to kobity zostawały w domu. Ojcowie jednak mają prawo do urlopu ojcowskiego tylko do dnia osiągnięcia przez dziecko dwunastego miesiąca życia. Przepisy mówią wyraźnie ponadto, że z urlopu ojcowskiego mogą korzystać nawet ci panowie, których żony również pozostają na urlopie macierzyńskim. Wtedy można zrobić sobie wspólne wakacje od pracy, godząc się na uzyskiwanie mniejszej pensji przez jakiś czas. Niewiele osób z tego w rzeczywistości korzysta. Jeśli chcemy wiec skorzystać ze swojego urlop macierzyński, powinniśmy złożyć pracodawcy wniosek o niego, w terminie nie późniejszym niż na siedem dni przed rozpoczęciem samego urlopu. Pracodawca w tym wypadku niema prawa kwestionować wniosku ani terminów, które w nim padają.

Comments are closed.