Urlop na żądanie

Każdy pracownik ma prawo do skorzystania z urlopu na żądanie. Jest to część urlopu wypoczynkowego, jednakże różni się on od urlopu wypoczynkowego tym, że można wziąć go natychmiast, czyli na zadanie. Można tak wykorzystać łącznie cztery dni w ciągu roku. Pozostała część urlopu musi być wykorzystana w formie takiej, że pracownik uprzedza kiedy weźmie tenże urlop i dziel go nawet na mniejsze okresy, anie mogą to być pojedyncze dni. Prawo do urlopu na żądanie ma każdy, nawet ta osoba, która pracuje po raz pierwszy w życiu, a nawet ci, którzy nie są zatrudnieni na pełen etat. Dni niewykorzystane w tym trybie nie przechodzą na następny rok, co oznacza, że jeśli nie wykorzystamy swoich czterech dni urlopu na żądanie, to w następnym roku nie będziemy mogli wziąć ośmiu dni urlopu na zadanie. Jeśli jednak nie wykorzystamy tych czterech dni w formie długiego urlopu, .przejdzie on na następny rok oczywiście. Jeśli nie mamy już żadnych dni na urlop, bo wykorzystaliśmy je podczas długiego urlopu, nie będziemy mogli nie przyjść do pracy żądając urlopu, bo zwyczajnie wyczerpaliśmy limit, nawet jeśli dotychczas braliśmy tylko dwa dni urlopu na zadanie.

Comments are closed.