Przesłuchania

Przesłuchiwanie świadków odbywa się dwukrotnie. Najpierw jesteśmy przesłuchiwani przez policję, albo przez prokuraturę, która prowadzi postępowanie przygotowawcze. Wtedy nasze zeznania są zapisywane. Następnie musimy pójść do sądu i jako świadkowie musimy sami jeszcze raz opowiedzieć to samo , co opowiedzieliśmy policji. Na rozprawie owej zostaniemy wypytani o ewentualne rozbieżności miedzy naszymi zeznaniami z przeszłości przed policją a obecnymi składanymi na owej rozprawie. Nie można kłamać, zwłaszcza jeśli zostaliśmy pouczeni o tym jaka odpowiedzialność prawna grozi nam za składanie fałszywych zeznań. Czasami także jesteśmy wzywani na bycie świadkiem przez sąd kilkukrotnie. Trzeba wtedy stawić się do sądu, bo inaczej będziemy musieli odpowiadać karnie za to, że nie składaliśmy zeznań mimo że zgodziliśmy się wcześniej na to. Odmówić składania zeznań możemy wtedy, kiedy osobami, które biorą udział w procesie i zasiadają na lawie oskarżonych są osoby z nami spowinowacone albo spokrewnione.

Comments are closed.