Prawo odmowy odpowiedzi na pytanie

Jeśli nie chcemy odpowiadać na pytanie sądu, możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy odpowiedz napytanie naprowadziłoby organy ścigana na naszą osobę i jeśli po tej odpowiedzi na pytanie zaczęłoby się nowe śledztwo, w którym to my bylibyśmy już nie świadkami, a głównymi oskarżonymi w sprawie. Odnosi się to do przestępstw w prawie karnym, ale także przestępstw skarbowych. Nikt nie musi odpowiadać na pytania, które obciążałyby go. Jeśli odpowiedz na pytania w czasie przesłuchania naraziłyby świadka na hańbę, ma on prawo zażądać, aby przesłuchanie odbywało się w trybie niejawnym. Kodeks karny gwarantuje także świadkom możliwość pozostania bycia anonimowym, co oznacza, że osoby pokrzywdzone i poszkodowane, a także oskarżone nie muszą wiedzieć kim jest świadek, jak wygląda i jakie są jego zeznania. Mimo wszystko jednak takie prawo często jest łamane, kiedy okazuje się, że w trakcie postępowania policjanci pokazują wszystkim akta, na których widnieją dane osobowe świadków.

Comments are closed.