Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Osoba, która pozostaje bez pracy przed dłużej niż pół roku, może zyskać status bezrobotnej. Z tego tytułu należą się jej niektóre świadczenia. Należy jej się przede wszystkim pomoc z Urzędu Pracy, który da jej pieniądze w postaci zasiłku comiesięcznego, a także da jej możliwość znalezienia jakiejś pracy. Zasiłek dla bezrobotnych dostaje się po siedmiu dniach od zarejestrowania się w Urzędzie Pracy. Urząd Pracy powinien być odpowiedni dla miejsca zamieszkania i zameldowania osoby poszukującej pracy. Należy wiedzieć, że kiedy idziemy do Urzędu Pracy po zasiłek, mamy obowiązek szukania pracy. Jeśli nie będziemy wciąż przyjmowali ofert pracy z nieuzasadnionych przyczyn, zostanie nam cofnięty ów zasiłek dla bezrobotnych. by dostać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba jednak wcześniej pochwalić się tym, że mieliśmy jakąkolwiek umowę o pracę lub umowę zlecenie przez łączy czas jednego roku w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zgłoszenie się do urzędu po zasiłek.. Oczywiście najlepiej by było, gdyby była to umowa o pracę na stał etat.

Comments are closed.