Prawa świadka w sprawie

Świadkowie w sprawach sądowych mają wielką rolę do odegrania,dlatego muszą oni być specjalnie chronieni prawem i muszą mieć liczne prawa. Po pierwsze, prawem świadka jest prawo do swobodnego wypowiadania się. Każdy ma więc prawo powiedzieć o tym, co jest związane z toczoną sprawą. Ponadto, Nikt nie może wpłynąć na sposób wypowiadania się świadka o faktach znanych mu w sprawie, czyli nie można sugerować świadkowi żadnych odpowiedzi, nie można także stosować hipnozy ani środków chemicznych, które zmieniają jakość funkcjonowania intelektualnego. Inne prawo, które wyraźnie przysługuje każdemu świadkowi to prawdo odmowy składania zeznań wtedy, kiedy miałyby go one obciążać albo sprawiać, że będzie on musiał obciążać jego bliskich. Mamy prawo odmówić składania zeznań w sprawie jeśli oskarżonym jest osoba, która jest w naszej rodzinie poprzez więzy krwi albo akt prawny. Możemy odmówić składania zeznań nawet przeciwko naszemu byłemu małżonkowi. Każda osoba jednak może składać zeznania obciążające rodzinę i ma do tego pełne prawo.

Comments are closed.