Prawa bezrobotnego

zasiłek dla bezrobotnych jest jednym z najważniejszych uprawnień osób bezrobotnych w naszym kraju. Zasiłek taki przyznawany jest na różny czas trwania. Na najdłuższy czas trwania pobierania takiego zasiłku mogą liczyć ci, którzy mieszkają w miejscach, w których jest najwyższe bezrobocie w kraju. Jeśli mieszkamy w powiatach, w których bezrobocie jest wyższe niż 150% średniej stopy bezrobocia w naszym kraju, możemy pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez cały rok. Najkrótszy okres czasu, w którym przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych to pół roku. W tym czasie powinniśmy znaleźć sobie pracę. Nie można w tym czasie pracować na czarno, bo jeśli urząd pracy dowie się o tym, będziemy musieli zwrócić wszystkie pieniądze, które pobraliśmy udając bezrobotnych. Roczny okres prawa do zasiłku mają osoby, których małżonkowie również pozostają na bezrobociu, a którzy jednocześnie mają co najmniej jedno dziecko, które zostaje w wieku do piętnastu lat. Jest tak w przypadku większości bezrobotnych w naszym kraju.

Comments are closed.