Pracownik w ciąży

Jeśli masz pracownika, który zaszedł w ciążę, ciążą nad tobą określonego rodzaju obowiązki. Pracownice w ciąży, jeśli mają umowę o prace na czas określony i nieokreślony, są chronione specjalnym prawem pracy. Rzecz nie dotyczy pracownic, które mają umowę na czas określony i nie przekracza ten czas jednego miesiąca pracy. Wtedy pracownica może zostać zwolniona nawet wcześniej, jeśli okazuje się, że przez stan ciąży nie będzie mogla ona wykonywać pacy przez ów jeden miesiąc. Jeśli pracodawca zechce uwolnić pracownicę, która jest w ciąży, powinien on wiedzieć, że będzie jej wypłacał pieniądze za pracę przez cały okres ciąży. Jest tak wtedy, gdy rozwiązanie umowy za sprawą pracodawcy nastąpi do trzeciego miesiąca ciąży. Pracodawcy niestety ratują się zmuszaniem pracownicy w ciąży do samodzielnego odejścia z pracy. Nie jest to dobre i jest to zresztą karalne,dlatego kobiety, które zostały zwolnione przez to, że zaszły w ciążę, mogą ubiegać się o swoje prawa w sądzie warto to robić, bo za nimi stoi wyraźnie ustanowione prawo.

Comments are closed.