Umowny podział majątku

Jeśli nie chcemy ponosić wysokich kosztów sądowych związanych z podziałem majątku, możemy polubownie załatwić sprawę. Sporządzamy wtedy umowę z byłym małżonkiem, która musi nabrać mocy aktu prawnego. Wystarczy w tym celu wybrać się z umową do notariusza, który poświadczy swoim podpisem, że umowa jest dobra w świetle prawa. Jest to znacznie mniej skomplikowane, tańsze rozwiązanie niż przeprowadzanie podział majątku przy rozwodzie w sądzie. Polubowne załatwianie podziału majątku jednakże możliwe jest dopiero wtedy, kiedy małżonkowie zgadzają się co do sposobu podziału majątku. Nie zawsze niestety tak jest, nie każdy chce zgodzić się na oddanie tego, co na co pracował przez cale życie jeśli jest to jego własność i jeśli nienawidzi swojego byłego męża czy zony, nawet jeśli są pomiędzy nimi dzieci. Warto jest jednak doprowadzić do polubownego załatwienia sprawy, nawet jeśli wniosek o podział majątku przy rozwodzie trafia ostatecznie do sądu 0 wtedy sam proces będzie trwał krócej będzie mniej kosztował. Zaoszczędzimy na mediacjach, kosztach sadowych, wynagrodzeniu specjalistów.

Comments are closed.