Odpowiedzialność karna za milczenie

organ ściganiaJeśli wiemy o przestępstwie, a nie powiadamiamy o tym odpowiedniego organa ściągania, będziemy ścigani przez tenże organ ścigania na mocy prawa, a określa tę sytuację kodeks karny. Możemy nie odpowiadać za niepowiadomienie o dokonaniu lub zamiarze popełnienia przestępstwa tylko wtedy, jeśli wiemy, że policja i tak wiedziała o tym, co się dzieje. Trudno jest jednak później określić co my powinniśmy wiedzieć jako szarzy obywatele, a czego nie mogliśmy wiedzieć w związku z działaniami policji. Osoby, które nie powiadomiły policji o zamiarze popełnienia przez kogoś przestępstwa również nie będą sądzone jeśli powstrzymały one przyszłych sprawców od popełnienia przestępstwa i do niego skutek tego nie doszło. Nie można bowiem kogoś zaprowadzić pod wymiar sprawiedliwości tylko za zamiar poczynienia przestępstwa, chyba że zaczął już czynić pewne kroki, które miały na celu wprowadzenie w życie czynów karalnych. Dlatego należy powiadomić odpowiedni organ ściągania jeśli wiemy co się stało albo co ma się stać, bo później zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności karnej za milczenie.

Comments are closed.