Obrona przed sądem

Jeśli jesteś świadkiem w sprawie, która dotyczy ciebie, nie musisz składając zeznania przed sądem trzymać się prawdy jeśli kłamanie miałoby ochronić cię przed wyznaniem winy. Jest to bardzo kontrowersyjny zapis w sprawie. Oznacza to, że świadek nie ma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o ile one chronią go przed sprawiedliwością, bo każdy ma prawo ochronić się ze swoim czynem niezgodnym z prawem. W Polsce ustawa, która reguluje taki stan rzeczy weszła w życie na mocy Sadu Najwyższego z dniem dwudziestego czerwca 1991 roku. Nie można jednocześnie pomawiać bezpodstawnie innych osób chroniąc się, czyli nie można zwalać winy na kogoś innego przed sądem bez podstaw, bo to grozi nam kolejnym procesem związanym z naszym udzielaniem nieprawdziwych informacji. W niemal każdym innym przypadku musimy składać prawdziwe zeznania, o ile zostaliśmy wcześniej pouczeni o tym, że powinniśmy mówić prawdę. Nawet jeśli jesteśmy profesorami prawa i nie zostaliśmy pouczeni co do konsekwencji niemówienia prawdy, możemy nie zostać później pociągnięci do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Comments are closed.