Obowiązki ryczałtowca

Jeśli prowadzić rozliczenie firm opole przez ryczałt, musisz przechowywać dowody zakupu towarów,którymi handlujesz, a także wykaz wszelkich środków trwałych wchodzących w skład majątku firmy. Jeśli więc planujesz samochód, musisz wprowadzić go do księgi środków trwałych. Ryczałt oblicza się przez pomniejszenie obrotu o zapłaconą składkę ubezpieczeniową, jednak wysokość tego odliczenia nie może być wyższe niż siedem procent podstawy wymiaru składek. Ryczałt można opłacać do dnia dwudziestego kolejnego miesiąca, ale można także złożyć podanie o to, aby rozliczać się co kwartał. Jest wtedy mniej chodzenia do biura rachunkowego jednakże trzeba trzymać wszelkie dokumenty i prowadzić sobie porządek w papierach. Jeśli koniec kwartału przypada na grudzień, wtedy trzeba wpłacić pieniądze na rzecz urzędu skarbowego do dnia 31 stycznia następnego roku. Osoby, które prowadzą rozliczenie firm opole przez ryczałt, rozliczają się za pomocą PIT-28. Podatnicy ryczałtowi mogą oczywiście korzystać z wielu ulg podatkowych, które przysługują wszystkim innym rozliczającym się na zasadach ogólnych.

Comments are closed.