Niezawiadomienie o przestępstwie

Niezawiadomienie o przestępstwie jest w polskim prawie karalne. Jeśli więc widzieliśmy, że doszło do przestępstwa, albo mamy wiarygodne informacje, które świadczą o tym, że popełniono przestępstwo ścigane z urzędu, powinniśmy zgłosić ten fakt na policję. Dotyczy to jednak tylko tych przestępstw, które są określane jako najcięższe w kodeksie karnym. Są to przestępstwa przeciwko ludzkości, które mają charakter masowej zagłady, a także przestępstwa, które dotyczą działań wojennych, na przykład ataki na ludność i przestępstwa przeciwko naszemu państwu. Ponadto, są to przestępstwa takie jak zabójstwo człowieka oraz przestępstwa zagracające bezpieczeństwo ludzi. Handel ludźmi, pozbawianie kogoś wolności, wiezienie, przetrzymywanie kogoś oraz terroryzm. Ta długa lita to przestępstwa, o których jeśli wiemy, musimy poinformować organ ścigania. Jeśli tego nie zrobimy, grozi nam kara. Nawet jeśli wiemy, że ktoś jedynie zamierza zrobić to,co wymieniono powyżej, powinniśmy zgłosić ten fakt na policję.

Comments are closed.