Jak nie stracić prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Jeśli masz status osoby bezrobotnej, możesz starać się o zasiłek, a jeśli już go dostaniesz, musisz stale spełniać pewne kryteria. Po pierwsze, jeśli pobierasz zasiłek i w tym czasie odmówisz rozpoczęcia określonej pracy, która została ci zaproponowana w urzędzie pracy i odmówisz bez podania konkretnej przyczyny dla odmowy, wtedy zasiłek może zostać ci cofnięty i zostaniesz bez pracy oraz bez zasiłku dla bezrobotnych. Nie jet to korzystne wyjście, dlatego należy zacząć pracować nawet za najniższą stawkę. Ponadto nie możemy bez powodu odrzucać propozycji szkolenia, stażu czy też wykonywania prac interwencyjnych. Dlatego bezrobotni powinni drzeć w czasie powodzi – muszą oni wykonywać prace interwencyjne czy tego chcą, czy nie. Dostana za to oczywiście pieniądze, jednakże nigdy nie jest to przyjemna praca. Trzeba kopać doły, przenosić worki z piaskiem albo przewozić lekarstwa. W razie odmowy podjęcia zleconych czynności : pracy, stażu, szkolenia, zasiłek zostaje cofnięty na co najmniej sto dwadzieścia dni.

Comments are closed.