Dziedziczenie po zmarłym a separacja

Jeśli małżonek, z którym mamy faktyczną separację umrze, mamy możliwość korzystania z zachowku po nim, nawet jeśli wydziedziczyliśmy go z testamentu. Jeśli separacja istniała w sensie prawnym, małżonek nie ma prawa do żadnego zachowku po zmarłym współmałżonku, podobnie jest w przypadku rozwodu. Separacja nie zawsze musi być ustanowiona w trybie procesowym. Jeśli oboje małżonkowie zgadzają się co do tego, że ma być separacja, wtedy można ustanowić ją bez trybu procesowego. Jeśli jednak jest to kwestia sporna między małżonkami, wtedy trzeba jednak wnieść pozew o separację do sądu i to on w trakcie procesu ustali, czy będzie separacja, czy nie. Kwestia sporna występuje wtedy, kiedy jedna osoba chce separacji, druga nie chce. Jeśli zaistnieją przesłanki udowodnione przez jednego z małżonków do zaistnienia separacji, wtedy sąd na siłę urzecze separację. Jeśli wnosimy taki pozew do sądu,musimy zapłacić sześćset złotych opłat sądowych. W wyjątkowych sytuacjach obie strony mogą być zwolnione z wnoszenia tej opłaty.

Comments are closed.