Czym jest wspólnota majątkowa?

Wszystko to, co nabędziesz w trackie trwania twojego małżeństwa, staje się własnością wspólną w świetle prawa. Oznacza to, że w razie rozwodu i podział majątku spadkowego, musisz podzielić wszystko na pół z osobą, z którą byleś związany węzłem małżeńskim. Zazwyczaj przy rozwodzie jest tak, że osoba, która najmniej wniosła do małżeństwa, wnosi pozew o rozdzielność majątkową. Najczęściej także osoby, które zostają po rozwodzie z niczym albo z dziećmi również wnoszą pozew o podział majątku. Innym wystarczy sam rozwód, bo ja widmo, można wiele stracić przy podziale majątku, już nie mówiąc o tym, że sam proces podział majątku spadkowego przez sąd wiele kosztuje. Przed wspólnotą małżeńską ratuje podpisanie intercyzy przed zawarciem małżeństwa. Wtedy nie ma żadnej wspólnoty majątkowej. Jeśli prowadzimy firmę i w międzyczasie wychodziły za mąż, dobrze jest spisać taki dokument. Wspólnotą majątkową są nieruchomości i inne aktywa stałe, ale także wszelkie dochody i pieniędzy zorganizowane na czas emerytury, jak i pieniądze pochodzące z dodatkowych źródeł dochodów każdego z małżonków.

Comments are closed.