Co nie wchodzi w skład wspólności majątkowej

Jeśli nabyliśmy coś zanim nastąpiła wspólność majątkowa, a więc zanim weszliśmy w związek małżeński, wtedy jest to tylko nasza własność a w razie rozwodu i Podział majątku wspólnego po rozwodzie nie musimy się tym dzielić z naszym byłym małżonkiem. Jeśli odziedziczyliśmy coś w trakcie trwania małżeństwa, wtedy również nie musimy dzielić się tym z małżonkiem w razie rozwodu, jest to tylko i wyłącznie nasza własność, o ile osoba, która nam to oddala nie wyraziła się inaczej, czyli o ile jeśli nie zapisała tej rzeczy czy pieniędzy na całą naszą rodzinę. Podobnie jest z darowizną oraz z prawami autorskimi. Napisaliśmy książkę, to tylko my możemy mieć prawo do gratyfikatów za nią w całym późniejszym życiu niezależnie od tego czy zmieniamy w międzyczasie stan cywilny. Ponadto przedmioty, które służą zaspokajaniu tylko i wyłącznie naszych potrzeb również nie mogą być przedmiotem Podział majątku wspólnego po rozwodzie. Tak jest ze sprzętem medycznym, a także z rzeczami, które służą zaspokajaniu naszego hobby. Jeśli pracodawca nie wypłacił nam jeszcze wynagrodzenia, to także są tylko i wyłącznie nasze pieniądze.

Comments are closed.