Ciąża a praca

Jeśli jesteś w ciąży, to od momentu kiedy poinformujesz swojego pracodawcę o tym fakcie, ma on obowiązek przenieść cie do takiej pracy, która nie będzie wykonywana w nocy jeśli do tej pory pracowałaś w nocy. Ponadto pracodawca nie ma prawa dawać ci nadgodzin .Jeśli pracodawca nie ma możliwości przeniesienia cie na zmianę dzienną i jeśli nie może przekierować cie do innego rodzaju pracy w danej firmie, wtedy musi zwolnic cię z obowiązku wykonywania pracy, ale dawać ci pieniądze tak jakbyś ją wykonywała. Jest to bardzo uciążliwe dla pracodawcy i niestety wszystko najczęściej kończy się tak, że pracowniczka w ciąży nie przyznaje się bardzo długo, że jest w ciąży ab nie stracić swojej pracy. W takich sytuacjach państwo powinno wyjść naprzeciw potrzebom pracowniczki w ciąży i na przeciw potrzebom pracodawcy. Poza tym pracowniczka w ciąży nie może zostać oddelegowana do podróży służbowej, grożą za to kary pracodawcy. Pracownica jednak może zgodzić się na delegację jeśli jest w ciąży i jej zgoda jest tutaj wiążąca wobec prawa pracy.

Comments are closed.