Archive for the ‘Przepisy Prawne’ Category

Kary za palenie w piecu

Osoby, które pala samodzielnie w piecu w domku jednorodzinnym muszą przestrzegać pewnych zasad. Niektóre tworzywa, zwłaszcza tworzywa sztuczne nie powinny nigdy być spalane w piecu. Kominy z takich pieców w domkach jednorodzinnych są usadowione dość nisko i wiele gazów i efektów spalania przedostaje się wprost do nozdrzy ludzi zamieszkujących w okolicy. Dlatego powinniśmy być czujni na to, że można zgłosić sąsiada, który od kilku lat stale pali w piecu oponami i wydziela się czarny dym zatruwający nasze ciała i umysły. Kara, jaka grozi za spalanie substancji zakazanych to grzywna, im częściej będzie powtarzało się takie zachowanie, tym kary będą bardziej dotkliwe, bo nie można niszczyć zdrowia i spokojnego zamieszkiwania naszym sąsiadom. Nie można na przykład palić śmieci w piecu, bo nie dość, że jest to niehigieniczne, czyli mogą zarazić się rozmaitymi chorobami przenoszonymi przez zarazki obecne w śmieciach gnijących, to jeszcze gazy ze spalania najróżniejszych śmieci z domu są bardzo trujące dla nas.

Alimenty, które się nie należą

Jeśli dziecko albo małżonek, na którego rzecz pobrano alimenty Poznań, a ono nie miało już do nich prawa, pieniądze te muszą zostać zwrócone. Jeśli zwrot następuje po pewnym czasie, osoba ta musi liczyć się także z płaceniem odsetek. W niektórych przypadkach jednaj możliwe jest umorzenie takiej należności. Nawet jeśli nie będziemy spłacać tychże alimentów, będziemy musieli liczyć się z tym,że fundusz alimentacyjny sam pobierze je sobie z naszego wynagrodzenia za pracę, albo zostaną nam cofnięte rozmaite świadczenia socjalne, takie jak renta czy emerytura albo zasiłek dla bezrobotnych. Najczęściej ojcowie lub matki, które miały zasądzone płacenie alimentów na dziecko orientują się, że mogą żądać zwrotu płaconych alimentów na dziecko wtedy, kiedy dziecko w tym czasie mogło samodzielnie się utrzymać. Aby uzyskać zwrot zapłaconych alimentów, musisz złożyć w sądzie pozew o alimenty Poznań z datą wsteczną, najlepiej taką, po której nastąpiło usamodzielnienie się dziecka. Wtedy będziesz mógł liczyć na zwrot pieniędzy z funduszu alimentacyjnego.

Dziedziczenie po zmarłym a separacja

Jeśli małżonek, z którym mamy faktyczną separację umrze, mamy możliwość korzystania z zachowku po nim, nawet jeśli wydziedziczyliśmy go z testamentu. Jeśli separacja istniała w sensie prawnym, małżonek nie ma prawa do żadnego zachowku po zmarłym współmałżonku, podobnie jest w przypadku rozwodu. Separacja nie zawsze musi być ustanowiona w trybie procesowym. Jeśli oboje małżonkowie zgadzają się co do tego, że ma być separacja, wtedy można ustanowić ją bez trybu procesowego. Jeśli jednak jest to kwestia sporna między małżonkami, wtedy trzeba jednak wnieść pozew o separację do sądu i to on w trakcie procesu ustali, czy będzie separacja, czy nie. Kwestia sporna występuje wtedy, kiedy jedna osoba chce separacji, druga nie chce. Jeśli zaistnieją przesłanki udowodnione przez jednego z małżonków do zaistnienia separacji, wtedy sąd na siłę urzecze separację. Jeśli wnosimy taki pozew do sądu,musimy zapłacić sześćset złotych opłat sądowych. W wyjątkowych sytuacjach obie strony mogą być zwolnione z wnoszenia tej opłaty.

Kiedy można zwolnić kobietę w ciąży

Jeśli jako właściciele firm mamy ten problem, że pracownica jest nowa i zaszła od razu w ciążę, możemy zwolnić ją dyscyplinarnie, ale oczywiście trzeba mieć ku takiemu zwolnieniu powód i musimy liczyć się z tym, że bezprawnie tego zrobić nie możemy, bo przegramy w sądzie. Poza tym pracownicę w ciąży można zwolnić bez ponoszenia konsekwencji finansowych i prawnych jeśli ogłosimy swoją upadłość lub kiedy ktoś z zewnątrz zlikwiduje naszą firmę. Jest to jeszcze jeden z powodów, dla których czasami lepiej jest ogłosić masę upadłościową niż zamykać samodzielnie swój upadający interes. Jeśli jednak ogłaszamy masę upadłościową, musimy zapewnić pracownicy do czasu rozwiązania inną pracę. Nie jest to łatwe, dlatego proponuje się w takich sytuacjach pójście na ugodę i zapłacenie jej określonego wynagrodzenia albo też zostaje nam liczyć, że pracownica nie dowie się jakie ma prawa jeśli jest w liazy, a jej firma umiera. Inne prawa pracownicy w ciąży to to, że nie może ona pracować w nocy ani mieć nadgodzin w pracy.

Prawo odmowy odpowiedzi na pytanie

Jeśli nie chcemy odpowiadać na pytanie sądu, możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy odpowiedz napytanie naprowadziłoby organy ścigana na naszą osobę i jeśli po tej odpowiedzi na pytanie zaczęłoby się nowe śledztwo, w którym to my bylibyśmy już nie świadkami, a głównymi oskarżonymi w sprawie. Odnosi się to do przestępstw w prawie karnym, ale także przestępstw skarbowych. Nikt nie musi odpowiadać na pytania, które obciążałyby go. Jeśli odpowiedz na pytania w czasie przesłuchania naraziłyby świadka na hańbę, ma on prawo zażądać, aby przesłuchanie odbywało się w trybie niejawnym. Kodeks karny gwarantuje także świadkom możliwość pozostania bycia anonimowym, co oznacza, że osoby pokrzywdzone i poszkodowane, a także oskarżone nie muszą wiedzieć kim jest świadek, jak wygląda i jakie są jego zeznania. Mimo wszystko jednak takie prawo często jest łamane, kiedy okazuje się, że w trakcie postępowania policjanci pokazują wszystkim akta, na których widnieją dane osobowe świadków.

Powrót z urlopu wychowawczego

niekiedy zdarza się, że pracodawca wzywa nas z urlop z dziećmi do pracy, bo okazuje się, że jest do wykonania praca, której nikt inny oprócz nas nie może wykonać. Pracodawca ma do tego prawo, ale tylko wtedy, jeśli okoliczności są nieprzewidziane, a sytuacji jest naprawdę awaryjna. Jeśli my jesteśmy na urlopie jako pracownicy, pracodawca powinien wcześniej zadbać o to, aby w razie jakichś nieznanych okoliczności było zastępstwo za nas. Jeśli mowa o kimś takim jak na przykład hydraulik zatrudniony w danym zakładzie pracy na stałe, może on zostać wezwany z urlop z dziećmi, jeśli w tym czasie dochodzi do awarii. Niektórzy mogliby się spierać i mówić, że pracodawca powinien wezwać serwis z zewnątrz w razie takiej awarii podczas urlopu pracownika i mają rację, jednak prawie się tego nigdy nie robi. Jeśli nie można nawiązać kontaktu z pracownikiem, to nie ma też możliwości pociągnięcia go odpowiedzialności za to, że nie udało się z nim skontaktować. Dlatego dobrze jest nie odbierać telefonu podczas urlopu.

Obrona przed sądem

Jeśli jesteś świadkiem w sprawie, która dotyczy ciebie, nie musisz składając zeznania przed sądem trzymać się prawdy jeśli kłamanie miałoby ochronić cię przed wyznaniem winy. Jest to bardzo kontrowersyjny zapis w sprawie. Oznacza to, że świadek nie ma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o ile one chronią go przed sprawiedliwością, bo każdy ma prawo ochronić się ze swoim czynem niezgodnym z prawem. W Polsce ustawa, która reguluje taki stan rzeczy weszła w życie na mocy Sadu Najwyższego z dniem dwudziestego czerwca 1991 roku. Nie można jednocześnie pomawiać bezpodstawnie innych osób chroniąc się, czyli nie można zwalać winy na kogoś innego przed sądem bez podstaw, bo to grozi nam kolejnym procesem związanym z naszym udzielaniem nieprawdziwych informacji. W niemal każdym innym przypadku musimy składać prawdziwe zeznania, o ile zostaliśmy wcześniej pouczeni o tym, że powinniśmy mówić prawdę. Nawet jeśli jesteśmy profesorami prawa i nie zostaliśmy pouczeni co do konsekwencji niemówienia prawdy, możemy nie zostać później pociągnięci do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Fałszywe zeznania

Jeśli jesteśmy świadkami w jakiejś sprawie i składamy fałszywe zeznania, sąd może złagodzić nam karę, jeśli nasze zeznania okazały się małe dla rozwoju całej sprawy. Ponadto fałszywe zeznania mogą nie być osądzane przez sąd w celu wymierzenia za nie kary jeśli świadek wcześniej sam przyzna się, że składał fałszywe zeznania. Czasami można także liczyć na złagodzenie kary albo na odstąpienie od jej wykonania przez sąd, ale wyrok prawomocny występuje. Co oznacza, że jesteśmy karani, ale nie odsiadujemy wyroku ani nie mamy żadnego wyroku w zawieszeniu. Sąd może odstąpić od wymierzenia wyroku i od wymierzenia kary, jeśli świadek nie został poinformowany o tym co grozi mu za udzielanie fałszywych zeznań i jakie konsekwencje mogą mieć takie czyny. Dlatego wszyscy, którzy zbierają zeznania powinni uświadamiać świadków o tym, jakie są konsekwencje prawne składania fałszywych zeznań. Trzeba udzielać takiej informacji nawet wobec osób, które teoretycznie ze względu na przykład na wykonywany zawód powinny wiedzieć jakie są konsekwencje składania fałszywych zeznań.

Prawa bezrobotnego

zasiłek dla bezrobotnych jest jednym z najważniejszych uprawnień osób bezrobotnych w naszym kraju. Zasiłek taki przyznawany jest na różny czas trwania. Na najdłuższy czas trwania pobierania takiego zasiłku mogą liczyć ci, którzy mieszkają w miejscach, w których jest najwyższe bezrobocie w kraju. Jeśli mieszkamy w powiatach, w których bezrobocie jest wyższe niż 150% średniej stopy bezrobocia w naszym kraju, możemy pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez cały rok. Najkrótszy okres czasu, w którym przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych to pół roku. W tym czasie powinniśmy znaleźć sobie pracę. Nie można w tym czasie pracować na czarno, bo jeśli urząd pracy dowie się o tym, będziemy musieli zwrócić wszystkie pieniądze, które pobraliśmy udając bezrobotnych. Roczny okres prawa do zasiłku mają osoby, których małżonkowie również pozostają na bezrobociu, a którzy jednocześnie mają co najmniej jedno dziecko, które zostaje w wieku do piętnastu lat. Jest tak w przypadku większości bezrobotnych w naszym kraju.

Kredyt hipoteczny a rozwód

Jeśli zakupiliśmy sobie mieszkanie na kredyt hipoteczny, a w międzyczasie rozwiedliśmy się, wtedy i tak musimy spłacać razem z byłym małżonkiem kredyt po równo, niezależnie od tego, kto mieszka obecnie w mieszkaniu. Wyjątkiem są sytuacje, w których małżonkowie za porozumieniem stron zobowiązują się do tego, że mieszkanie razem z całym kredytem przechodzi tylko na jednego z małżonków. Wtedy jednak bank musi udzielić zgodę na takie rozwiązanie. Banki działają w ten sposób, że kredyt trzeba spłacać mimo rozwodu aby zabezpieczyć się przed niewypłacalnością klientów w razie ich rozwodu. Jeśli chodzi o formalności, należy sporządzić na piśmie zgodę właściciela mieszkania na przejecie wierzytelności po rozwodzie. Trzeba także mieć na piśmie zgodę osoby, która zrzeka się mieszkania i całego długu. Zazwyczaj w tych wypadkach osoby zrzekające starają się o to, aby osoba przejmująca mieszkanie zwróciła pieniądze, która osoba zrzekająca włożyła w mieszkanie. Pisma te powinny być poświadczone notarialnie.