Archive for the ‘Przepisy Prawne’ Category

Ciąża a praca

Jeśli jesteś w ciąży, to od momentu kiedy poinformujesz swojego pracodawcę o tym fakcie, ma on obowiązek przenieść cie do takiej pracy, która nie będzie wykonywana w nocy jeśli do tej pory pracowałaś w nocy. Ponadto pracodawca nie ma prawa dawać ci nadgodzin .Jeśli pracodawca nie ma możliwości przeniesienia cie na zmianę dzienną i jeśli nie może przekierować cie do innego rodzaju pracy w danej firmie, wtedy musi zwolnic cię z obowiązku wykonywania pracy, ale dawać ci pieniądze tak jakbyś ją wykonywała. Jest to bardzo uciążliwe dla pracodawcy i niestety wszystko najczęściej kończy się tak, że pracowniczka w ciąży nie przyznaje się bardzo długo, że jest w ciąży ab nie stracić swojej pracy. W takich sytuacjach państwo powinno wyjść naprzeciw potrzebom pracowniczki w ciąży i na przeciw potrzebom pracodawcy. Poza tym pracowniczka w ciąży nie może zostać oddelegowana do podróży służbowej, grożą za to kary pracodawcy. Pracownica jednak może zgodzić się na delegację jeśli jest w ciąży i jej zgoda jest tutaj wiążąca wobec prawa pracy.

Dotacje na samochód w firmie

Urząd Pracy stawia pewne warunki, które trzeba spełnić aby móc starać się o dotacje unijne śląsk na rozkręcenie własnego biznesu. Przede wszystkim nie można niestety za środki z dotacji kupić sobie samochodu potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Środki mogą być przeznaczone na ten cel tylko w połowie, drugą połowę trzeba dostarczyć już z własnej kieszeni jeśli chcemy mieć samochód w firmie. Dlatego warto zainteresować się tą dotacją dopiero wtedy, kiedy będziemy w stanie wziąć kredyt na drugą część spłaty samochodu. Jest tak, że trzeba środki przyznane z dotacji wydać w ciągu jednego miesiąca od ich dostania, inaczej będziemy musieli wszystko zwrócić. Nie można więc pobrać dotacje unijne śląsk i czekać z nią przez kilka czy kilkanaście miesięcy do czasu kiedy zdobędziemy większą zdolność kredytową jako firma aby móc wyłożyć wkład własny do zakupu samochodu na kredyt w banku. Wyjściem z sytuacji jest tutaj pobranie sobie pożyczki gotówkowej w jednej z firm finansowych, jednak trzeba też spełniać do tego warunki.

Urlop na żądanie

Każdy pracownik ma prawo do skorzystania z urlopu na żądanie. Jest to część urlopu wypoczynkowego, jednakże różni się on od urlopu wypoczynkowego tym, że można wziąć go natychmiast, czyli na zadanie. Można tak wykorzystać łącznie cztery dni w ciągu roku. Pozostała część urlopu musi być wykorzystana w formie takiej, że pracownik uprzedza kiedy weźmie tenże urlop i dziel go nawet na mniejsze okresy, anie mogą to być pojedyncze dni. Prawo do urlopu na żądanie ma każdy, nawet ta osoba, która pracuje po raz pierwszy w życiu, a nawet ci, którzy nie są zatrudnieni na pełen etat. Dni niewykorzystane w tym trybie nie przechodzą na następny rok, co oznacza, że jeśli nie wykorzystamy swoich czterech dni urlopu na żądanie, to w następnym roku nie będziemy mogli wziąć ośmiu dni urlopu na zadanie. Jeśli jednak nie wykorzystamy tych czterech dni w formie długiego urlopu, .przejdzie on na następny rok oczywiście. Jeśli nie mamy już żadnych dni na urlop, bo wykorzystaliśmy je podczas długiego urlopu, nie będziemy mogli nie przyjść do pracy żądając urlopu, bo zwyczajnie wyczerpaliśmy limit, nawet jeśli dotychczas braliśmy tylko dwa dni urlopu na zadanie.

Separacja

Separacja to termin prawny, który jest uregulowany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jest to stan, kiedy nie ma współżycia między małżonkami, ale nie ma jeszcze decyzji o nieodwracalnym rozwodzie. Czyli jeśli małżonkowie chcą przerwać separację, nie muszą z powrotem brać ze sobą ślubu. Pozwy o separację należy składa w odpowiednim dla miejsca zamieszkania sądzie okręgowym. Chodzi tutaj o miejsce zamieszkiwania obu małżonków pod jednym dachem, czyli jeśli od momentu rozstania małżonkowie mieszkają już zameldowani w różnych miastach, to pozew jednak trzeba wnieść tam, gdzie ostatnio zamieszkiwało się razem. Separacja powoduje, że wspólnota majątkowa zostaje rozwiązana, można zrobić podział majątku, który jednak często wiele kosztuje,dlatego małżonkowie decydują się raczej na podział majątku przy okazji rozwodu a nie przy separacji, skoro nie jest to jeszcze zupełnie nieodwracalny akt prawny. Separację można orzec w trybie procesowym jak i nieprocesowym. Separacja najmocniej wpływa oczywiście na dzieci, które są w małżeństwie.

Miejsce zbrodni

Istnieją miejsca, w których przestępstwa, zbrodnie, popełniane są z większą częstotliwością niż w innych. Do tych drugich nalezą małe osiedla domków jednorodzinnych oraz większe wioski – w takich miejscach ludzie nie czują się anonimowo ani nie czuję się bezpieczne z wszelkiego rodzaju dziwactwami. Statystyki policyjne twierdzą, że najwięcej przestępstw popełnianych jest w blokach w wielkich miastach. Jest to przestrzeń, w których przestępcy czują się anonimowo, wręcz bezosobowo. Najmniej zabójstwo dokonuje się w domkach letniskowych wbrew pozorom, a tak naprawdę wydaje się, że są to najczęściej odosobnione miejsca, do których nie zaglądają przechodnie. Jednakże częściej dokonuje się zabójstw w sklepach i domach jednorodzinnych niż w altanach letniskowych. Jeśli chodzi o przestępstwa, których skutkiem jest poniesienie przez poszkodowanego albo nawet i przez sprawcę uszczerbku na zdrowiu, wtedy najczęściej dochodzi do nich w domkach jednorodzinnych oraz w knajpach, barach i pubach. Jeśli chodzi o gwałty, najwięcej takich przestępstw odnotowano w blokach. W jednym tylko roku dochodzi do ponad dwudziestu tysięcy gwałtów, które są zgłaszane na policję w naszym kraju. Wiele tych przestępstw też nie jest zgłaszanych nigdy na policję.

Majątek małżeński do podziału

Wedle kodeksu rodzinnego, małżonkowie , o ile nie mają rozdzielności małżeńskiej jeśli chodzi o majątek, to przy rozwodzie ich majątek liczy się jako wspólny i mają wszyscy takie same prawa do tego, co wchodzi w skład majątku małżeńskiego, nawet jeśli żona przyszła do małżeństwa z niczym, a wszystko należy do męża. Po rozwodzie kobieta ma takie samo prawo w tym przypadku do majątku jak mężczyzna i wszystko jest dzielona na dwoje. Nie ma jednocześnie zapisu o tym, żeby dzielić długi na dwoje. Kto je zaciągnął, ten spłaca, aczkolwiek jeśli dług został zaciągnięty przez jednego małżonka na użytek dwojga, wtedy małżeństwa zazwyczaj samoistnie dogadują się na wspólne spłacanie rat kredytowych. Niekiedy jednak istnieje odstępstwo od reguły przysługiwania jednakowego prawa każdego z członków małżeństwa do prawa nad majątkiem. Jeśli jedna ze stron przyczyniła się mocniej do rozwodu niż druga, to wtedy nie ma prawa zazwyczaj do majątku, o ile w sądzie był złożony taki wniosek. Taki wniosek musi zostać wniesiony przez tego, za którego przyczyną do rozwodu nie doszło.

Co nie wchodzi w skład wspólności majątkowej

Jeśli nabyliśmy coś zanim nastąpiła wspólność majątkowa, a więc zanim weszliśmy w związek małżeński, wtedy jest to tylko nasza własność a w razie rozwodu i Podział majątku wspólnego po rozwodzie nie musimy się tym dzielić z naszym byłym małżonkiem. Jeśli odziedziczyliśmy coś w trakcie trwania małżeństwa, wtedy również nie musimy dzielić się tym z małżonkiem w razie rozwodu, jest to tylko i wyłącznie nasza własność, o ile osoba, która nam to oddala nie wyraziła się inaczej, czyli o ile jeśli nie zapisała tej rzeczy czy pieniędzy na całą naszą rodzinę. Podobnie jest z darowizną oraz z prawami autorskimi. Napisaliśmy książkę, to tylko my możemy mieć prawo do gratyfikatów za nią w całym późniejszym życiu niezależnie od tego czy zmieniamy w międzyczasie stan cywilny. Ponadto przedmioty, które służą zaspokajaniu tylko i wyłącznie naszych potrzeb również nie mogą być przedmiotem Podział majątku wspólnego po rozwodzie. Tak jest ze sprzętem medycznym, a także z rzeczami, które służą zaspokajaniu naszego hobby. Jeśli pracodawca nie wypłacił nam jeszcze wynagrodzenia, to także są tylko i wyłącznie nasze pieniądze.

Dotacje z Urzędu Pracy

Jakie są ograniczenia na dostanie dotacje do pomp z urzędu pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej? Po pierwsze, nie można przeznaczyć dotacji na handel obwoźny, a jest to jeden z najczęstszych powodów, dla których ludzie chcą zarejestrować  działalność gospodarcza i dla których w ogóle chcą dofinansowanie. Dlatego  nie można napisać w biznesplanie niczego o tym, że chcemy prowadzić handel obwoźny, nawet jeśli miałby on zostać połączony z handlem w internecie. Poza tym, nie można dostać dotacji z Urzędu Pracy na działalność sezonową. Poza tym nie można dostać pieniędzy  na zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej od osób spokrewnionych z osobą chcącą dostać dotacje do pomp na działalność gospodarczą. Powinowactwo powinno być tutaj dalsze niż drugiego stopnia. Pomijamy tutaj oczywiście przypadki, kiedy osoby prowadzące działalność gospodarczą są naszymi krewnymi – wtedy mogą oni na podstawie faktur, sprzedać nam towar do prowadzenia działalności gospodarczej przez nas.

Prawa świadka w sprawie

Świadkowie w sprawach sądowych mają wielką rolę do odegrania,dlatego muszą oni być specjalnie chronieni prawem i muszą mieć liczne prawa. Po pierwsze, prawem świadka jest prawo do swobodnego wypowiadania się. Każdy ma więc prawo powiedzieć o tym, co jest związane z toczoną sprawą. Ponadto, Nikt nie może wpłynąć na sposób wypowiadania się świadka o faktach znanych mu w sprawie, czyli nie można sugerować świadkowi żadnych odpowiedzi, nie można także stosować hipnozy ani środków chemicznych, które zmieniają jakość funkcjonowania intelektualnego. Inne prawo, które wyraźnie przysługuje każdemu świadkowi to prawdo odmowy składania zeznań wtedy, kiedy miałyby go one obciążać albo sprawiać, że będzie on musiał obciążać jego bliskich. Mamy prawo odmówić składania zeznań w sprawie jeśli oskarżonym jest osoba, która jest w naszej rodzinie poprzez więzy krwi albo akt prawny. Możemy odmówić składania zeznań nawet przeciwko naszemu byłemu małżonkowi. Każda osoba jednak może składać zeznania obciążające rodzinę i ma do tego pełne prawo.

Niezawiadomienie o przestępstwie

Niezawiadomienie o przestępstwie jest w polskim prawie karalne. Jeśli więc widzieliśmy, że doszło do przestępstwa, albo mamy wiarygodne informacje, które świadczą o tym, że popełniono przestępstwo ścigane z urzędu, powinniśmy zgłosić ten fakt na policję. Dotyczy to jednak tylko tych przestępstw, które są określane jako najcięższe w kodeksie karnym. Są to przestępstwa przeciwko ludzkości, które mają charakter masowej zagłady, a także przestępstwa, które dotyczą działań wojennych, na przykład ataki na ludność i przestępstwa przeciwko naszemu państwu. Ponadto, są to przestępstwa takie jak zabójstwo człowieka oraz przestępstwa zagracające bezpieczeństwo ludzi. Handel ludźmi, pozbawianie kogoś wolności, wiezienie, przetrzymywanie kogoś oraz terroryzm. Ta długa lita to przestępstwa, o których jeśli wiemy, musimy poinformować organ ścigania. Jeśli tego nie zrobimy, grozi nam kara. Nawet jeśli wiemy, że ktoś jedynie zamierza zrobić to,co wymieniono powyżej, powinniśmy zgłosić ten fakt na policję.